Nadstavba, rekonštrukcia a rozšírenie kapacity materskej školy Kráľovský Chlmec

29. 11. 2023

Termín realizácie: 4/2018-6/2018

Popis stavby:

práce na objektoch: ASR Stavebné riešenie, ZTI Zdravotechnika, UVK Vykurovanie, OPZ Odberné plynové zariadenie, ELI Elektroinštalácia, RK Rekuperácia