Kariéra

vodič

Viac info

fakturant

fakturácia vykonaných prác, príprava podkladov pre práce naviac, príprava podkladov k odovzdaniu stavbu

Viac info

strojník

Viac info

robotník - vodár, murár, tesár, pomocný robotník

realizácia stavieb

Viac info

majster/stavbyvedúci

riadenie stavieb

Viac info