Pozemné stavby

Zberný dvor Torysa

Termín realizácie: 1/2023-10/2023

Krásna Lúka - Nájomné byty v bytovom dome v počte 8 bytov

Termín realizácie: 9/2022-12/2023

Domaňovce - Nájomné byty v rodinných domoch v počte 15 bytov s piatimi samostatnými vchodmi

Termín realizácie: 9/2022-12/2023

Rekonštrukcia a modernizácia Komunitného centra Kráľovský Chlmec

Termín realizácie: 3/2018-4/2018

Vybudovanie domu smútku v obci Poloma

Termín realizácie: 5/2019-9/2019

Obnova objektu skládky obilia na bytový dom s 12 b.j. bežného štandardu

Obnova objektu skládky obilia na bytový dom s 12 b.j. bežného štandardu – Bytový dom 1 Studenec

Termín realizácie: 2/2016-4/2019

Radové domy Studenec

Termín realizácie: 3/2022-5/2023

Stavebné úpravy a modernizácia malej športovej haly a hlavných šatní

Termín realizácie: 5/2021-10/2021

Telocvičňa v obci Torysa

Termín realizácie: 8/2021-5/2022

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Litmanová

Termín realizácie: 4/2020-8/2020

Bytový dom Torysa v obci Torysa 12 b.j. bežný štandard

Termín realizácie: 8/2018-1/2020

Sabinov - Rekonštrukcia MŠ 9. mája

Termín realizácie: 8/2019-11/2019