Domaňovce - Nájomné byty v rodinných domoch v počte 15 bytov s piatimi samostatnými vchodmi

19. 07. 2024

Termín realizácie: 9/2022-12/2023

Popis stavby:

Výstavba bytových domov v RD, vrátane technickej infraštruktúry.