Kontakt

Kontaktné údaje

EKO SVIP, s.r.o.

Ovocinárska 48

Sabinov 083 01

E-mail: ekosvip@ekosvip.sk

Telefón: +421 918 568 122

IČO: 36 449 717

Zapís v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vl. 10621/P.

 

Opýtajte sa