Kamerové a tlakové skúšky potrubia

Kamerové a tlakové skúšky realizuje náš vyškolený zamestnanec s certifikátom pre Skúšanie tesnosti LTB, podľa STN EN ISO/EIC 17024:2013, STN EN ISO 9712:2012, IP Q-072.

 

Kontakt pre objednávanie: Jozef Kyšeľa, 0908 971 834, doprava@ekosvip.sk