Služby

Predmetom našej činnosti je

  • výstavba a rekonštrukcia inžinierskych stavieb (vodovod, kanalizácie, protipovodňové opatrenia),
  • rekonštrukcie a regenerácie miest a obcí a výstavba komunikácií ,
  • výstavba a rekonštrukcia bytových domov s napojením na inžinierske siete a nebytových budov,
  • prenájom dopravy a mechanizácie,
  • diagnostika kanalizačných potrubí.