Certifikáty

Dôkazom o kvalite našej práce sú aj certifikáty kvality podľa noriem STN EN ISO 9001:2016STN EN ISO 14001:2016STN ISO 45001:2019, ktorých sme držiteľom.

 

   

 

Sme držiteľom Certifikátu EMAS.

 

 

 Zverejňujeme aj:

Validované aktualizované Environmentálne vyhlásenie a

Formulár podľa prílohy VI - Informačné požiadavky

 

Od školského roku 2018/2019 sme zapojení do duálneho vzdelávania.

Duálne vzdelávanie