Komunikácie

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Torysa

Termín realizácie: 6/2023-11/2023

Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej infraštruktúry v meste Prešov

Termín realizácie: 8/2023-12/2023

Lipany - revitalizácia medziblokových priestorov

Termín realizácie: 3/2023-11/2023

Revitalizácia centra obce Jakubova Voľa po povodniach

Termín realizácie: 10/2014-6/2015

CYKLOCHODNÍK UL. TOPLIANSKA

Termín realizácie: 9/2019-10/2020

IBV Hliník - Miestne komunikácie - I. etapa

Termín realizácie: 9/2019-12/2019

I/20 Prešov, Solivarská okružná križovatka

Termín realizácie: 1/2018-10/2018

Doplnenie obnovy asfaltových krytov miestnych komunikácií

Doplnenie obnovy asfaltových krytov miestnych komunikácií (obec Brodzany)

Termín realizácie: 5/2017-6/2017

Regenerácia centra obce Torysa

Termín realizácie: 6/2015-8/2015

Regenerácia centra obec Plavnica

Termín realizácie: 4/2015-6/2015

Regenerácia centra mesta Podolínec

Termín realizácie: 3/2015-6/2015