Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej infraštruktúry v meste Prešov

19. 07. 2024

Termín realizácie: 8/2023-12/2023

Popis stavby:

Výstavba cyklistickej infraštruktúry v meste Prešov.