Inžinierske stavby

Nesvady - kanalizácia

Termín realizácie: 10/2023-3/2024

Kanalizácia Ďurkov

Termín realizácie: 10/2022-7/2023

Bánov - rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa

Termín realizácie: 8/2022-10/2023

Fintice - kanalizácia

Termín realizácie: 11/2022-11/2023

ČOV Sever: SO 03 Obec Brodzany, SO 04 Obec Veľké Kršteňany

Termín realizácie: 9/2015-5/2017

D1 Fričovce – Svinia: objekt SO 510-00 KANALIZÁCIA

Termín realizácie: 9/2013-11/2015

Tulčícko-Terniansky skupinový vodovod 1. stavba

Tulčícko-Terniansky skupinový vodovod 1. stavba, prívod vody – časť SO 08 Vodojem 2x250 m3

Termín realizácie: 11/2015-6/2016

Čirč: Protipovodňová ochrana ZB Solisko

Termín realizácie: 11/2014-9/2015

D1 Prešov západ - Prešov juh

Termín realizácie: 6/2017-5/2020

ČOV Kurima - ČS1, ČS2, ČS4

Termín realizácie: 3/2020-9/2020

Petrovce - rozšírenie akumulácie vodojemu

Termín realizácie: 10/2019-8/2020

OC FORUM Prešov

Termín realizácie: 8/2019-5/2020