Kanalizácia Ďurkov

19. 07. 2024

Termín realizácie: 10/2022-7/2023

Popis stavby:

SO 01 Kanalizačná sieť Ďurkov - PVC-U DN250, 300 mm - 2251,3 m, SO 01A Kanalizačné odbočky - 804 m.