Čirč: Protipovodňová ochrana ZB Solisko

19. 07. 2024

Termín realizácie: 11/2014-9/2015

Popis stavby:

práce na objektoch: SO 01 Úprava potoka km 0,213-0,359, SO 02 Úprava potoka km 0,436-0,747, SO 03 Úprava potoka km 0,747-1,168, SO 04 Úprava potoka km 1,168-1,5215, SO 05 Úprava potoka km 1,5215-1,933, SO 06 Úprava potoka km 1,933-2,476