ČOV Kurima - ČS1, ČS2, ČS4

19. 07. 2024

Termín realizácie: 3/2020-9/2020

Popis stavby:

V rámci diela boli zabudované 3 ks ČS a to s označením ČS1, ČS2, ČS4, ktoré boli napojené na gravitačné kanalizačné potrubie a výtlačným kanalizačným potrubím prepojené na jestvujúce kanalizačné potrubia. ČS1 - prívodné gravitačné potrubie PVC 300 - 1,5 m, výtlačné HDPE potrubie DN 80 - 2 m; ČS2 - prívodné gravitačné potrubie PVC 300 - 1,85 m, výtlačné potrubie z HDPE DN 80 - 225,15 m; ČS4 - prívodné gravitační potrubie PVC 300 - 9 m, výtlačné potrubie z HDPE DN 80 - 13 m. Zároveň pre tieto novovybudované ČS boli zriadené nové NN prípojky a nové odberné miesta. Novo vybudované ČS sú vybavené novou čerpacou technológiou v zmysle PD a telemetriou pre kontrolu a riadenie chodu na diaľku.