Inžinierske stavby

Potok Hradlová - protipovodňová ochrana intravilánu obce Kyjov

Termín realizácie: 3/2019-9/2019

Krupina - preventívne protipovodňové opatrenia na toku Kňazov jarok

Termín realizácie: 3/2020-8/2021

Výstavba vodovodu v obci Radošovce

Termín realizácie: 7/2021-10/2022

Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla v okruhu kotolne K-2

Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla v okruhu kotolne K-2 (v Starej Ľubovni)

Termín realizácie: 5/2022-9/2022

Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TV, okruh kotolne Centrum I., Sabinov

Termín realizácie: 11/2020-11/2021

IBV Pod hájom, Lipany - Výstavba komunikácií a technickej infraštruktúry

Termín realizácie: 9/2020-6/2021

Výstavba I. etapy stavebného objektu SO 07 Dažďová kanalizácia

Výstavba I. etapy stavebného objektu SO 07 Dažďová kanalizácia v rámci stavby Inžinierske siete a technická vybavenosť - IBV Hliník

Termín realizácie: 10/2018-11/2018

Humenné - ul. Mierová, Gaštanová - rekonštrukcia kanalizácie

Termín realizácie: 6/2018-4/2019

Prešov ul. Tarasa Ševčenka - SÚ kanalizácie

Termín realizácie: 8/2019-12/2019

Prešov - ul. Jarková - stavebné úpravy vodovodu

Termín realizácie: 5/2020-7/2020

Aglomerácia Nitrianske Pravno - kanalizácia a ČOV

Termín realizácie: 7/2018-10/2020

Aglomerácia Sebedražie - kanalizácia, časť Cígeľ a Koš

Termín realizácie: 7/2017-9/2019