Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TV, okruh kotolne Centrum I., Sabinov

29. 09. 2023

Termín realizácie: 11/2020-11/2021

Popis stavby:

Práce na objektoch: SO 01 Vonkajšie sekundárne rozvody ÚK a TV - stavebné úpravy, ústredné vykurovanie, dodávka preizolovaného potrubia, MaR a PRS, výstražný systém, pokládka chráničky kábla, komunikácie a sadové úpravy, SO 02 Úpravy kotolní Centrum I. - ústredné vykurovanie, MaR a PRS