Inžinierske stavby

Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára

Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová (kanalizácia Horná Súča)

Termín realizácie: 12/2016-9/2017

I/68 Prešov odb. Škultétyho - ZVL, II. fáza

Termín realizácie: 6/2016-6/2017

Odkanalizovanie aglomerácie Kendice - Kendice, Obec Petrovany

Termín realizácie: 1/2018-11/2018

Valaliky, Geča – skupinový vodovod a kanalizácia

Termín realizácie: 7/2014-11/2015