Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára

19. 07. 2024

Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová (kanalizácia Horná Súča)

Termín realizácie: 12/2016-9/2017

Popis stavby:

práce na objektoch: SO 800 Horná Súča - stoková sieť - vetvy: C, C2, C3, C4, C4-1, C4-1-1, C4-1-2; SO 330 Medziobecné zberače - stoková sieť - vetva: H2. Spolu 167 ks prípojok, dĺžka prípojok 783,28 m. Spolu kanalizácia gravitačná 6909,12 m. Spolu výtlačné potrubie 377,09 m. 1 ks ČS 7