Prešov ul. Tarasa Ševčenka - SÚ kanalizácie

19. 07. 2024

Termín realizácie: 8/2019-12/2019

Popis stavby:

výstavba  kanalizácie: kameninové rúry DN 800 - 442 m, prepojenie kanalizačných prípojok a uličných vpustov, preložka vodovodu 10 m