Aglomerácia Sebedražie - kanalizácia, časť Cígeľ a Koš

03. 12. 2023

Termín realizácie: 7/2017-9/2019

Popis stavby:

Stoková sieť SO 01.001 DN 300 - 6739 m, pretláčanie DN 500 - 95 m, preložka vodovodného potrubia - 350 m, šachty 210 ks, kanalizačné odbočky: DN 150 - 327 ks, DN 200 - 1 ks, NN prípojka, zariadenie ASRTP, ultrazvukový snímač; Stoková sieť SO 3.001 DN 300 - 437 m, DN 400 - 215 m, výtlačné potrubie HDPE d125 - 1102 m, pretláčanie DN 300 - 81 m, šachty - 19 ks, kanalizačné odbočky: DN 150 - 27 ks, DN 200 - 3 ks; SO 3.002 Čerpacie stanice - stavebná časť, SO 3.003 NN Prípojka, SO 3.004 merná šachta - stavebná časť, PS 3.001 - ČS Strojnotechnologická časť, PD 3.002 ČS elektrotechnologická časť , PS 3.003 ASRTP