ČOV Sever: SO 03 Obec Brodzany, SO 04 Obec Veľké Kršteňany

19. 07. 2024

Termín realizácie: 9/2015-5/2017

Popis stavby:

výstavba kanalizácie: VEĽKÉ KRŠTEŇANY: PP DN300 - 4164 m, HDPE D110 - 795 m, odbočky PP DN150 - 1192 m, ČS, BRODZANY: PP DN 300 - 5877 m, HDPE D125 - 730 m, odbočky PP DN150 - 1366 m, ČS