D1 Prešov západ - Prešov juh

19. 07. 2024

Termín realizácie: 6/2017-5/2020

Popis stavby:

diaľničná kanalizácia: SO 511-00 Cestá kanalizácia v križovatke Prešov západ, SO 511-01 Cestná kanalizácia v križovatke Prešov západ - technolog.časť, SO 512-00 Havarijná nádrž na východnom portáli tunela Prešov - stavebná časť, SO 512-01 Havarijná nádrž na východnom portáli tunela Prešov - elektronická časť, SO 514-00 Preložka vodovodu v križovatke Západ, SO 515-00 Vodovodná prípojka havarijnej nádrže tunela Prešov - stavebná časť, SO 515-01 Vodovodná prípojka havarijnej nádrže tunela Prešov - strojnotechnologická časť, SO 516-00 Úprava vodovodu v km 103,08, SO 517-00 Úprava vodovodu DN160 v km 0,3 vetvy č. 11 Križovatky Prešov západ, SO 518-00 Úprava vodovodnej prípojky Odpočívadla Malý Šariš, SO 519-00 Rekonštrukcia hydroforovej stanice na ul. Za Kalváriou - stavebná časť, SO 519-01 Rekon.hydroforovej stanice na ul. Za Kalváriou - Strojnotechnologická časť