OC FORUM Prešov

19. 07. 2024

Termín realizácie: 8/2019-5/2020

Popis stavby:

práce na objektoch: Splašková kanalizácia Stoka A - PP KG 2000 DN 300 (179 m), Stoka A-1 - PP KG 2000 DN300 (184,77 m), Prípojky splašková kanalizácia (62,5 m); Dažďová kanalizácia Stoka B DN 400, B-1 DN 400, B-2 DN300, B-3 DN300, B-4 DN300 (spolu 376,83 m), Prípojky dažďová kanalizácia (129,5 m), Prekládka vodovodu trasa č. 1 (88 m), Prekládka vodovodu trasa č. 2 (78 m), Prípojka vody a požiarny vodovod