D1 Fričovce – Svinia: objekt SO 510-00 KANALIZÁCIA

03. 10. 2023

Termín realizácie: 9/2013-11/2015

Popis stavby:

výstavba kanalizácie 9220,30 m