Tulčícko-Terniansky skupinový vodovod 1. stavba

19. 05. 2024

Tulčícko-Terniansky skupinový vodovod 1. stavba, prívod vody – časť SO 08 Vodojem 2x250 m3

Termín realizácie: 11/2015-6/2016

Popis stavby:

práce na vodojeme v obci Tučlík, 2x250 m3: SO 08.1 Prefa nádrž 250 m3 - 2 ks, SO 08.2 El. NN prípojka k VDJ, SO 08.3 Prístupová cesta, SO 08.4 Oplotenie VDJ, SO 08.5 Odpad z VDJ PVC DN 200, SO 08.6 Hygienické zabezpečenie vody, SO 08.7 Elektročasť VDJ, SO 04.1 Telemetrická stanica