Bánov - rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa

19. 07. 2024

Termín realizácie: 8/2022-10/2023

Popis stavby:

Bánov - kanalizácia II. etapa - ČS -2 a ČS -7, Kanalizačné zberače PP DN 300 dĺ. 1520 m a výtlačné potrubia HDPE D90 dĺ. 463 m, Odbočovacie pásy 121 ks, elektrická NN prípojka k ČS-*2 a ČS-7.

Bánov - kanalizácia III. etapa - Kanalizačné zberače PP DN 300 dĺ. 2383 m, Odbočovacie pásy 167 ks.

Bánov - kanalizácia IV. etapa - ČS-5, ČS-6, Kanalizačné zberače PP DN 300 dĺ. 7805 m a výtlačné potrubia HDPE D90 dĺ. 741 m, Odbočovacie pásy 612 ks, elektrická prípojka k ČS-5 a ČS-6.