Lipany - revitalizácia medziblokových priestorov

19. 07. 2024

Termín realizácie: 3/2023-11/2023

Popis stavby:

Revitalizácia medziblokových priestorov v meste Lipany.