Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Torysa

19. 07. 2024

Termín realizácie: 6/2023-11/2023

Popis stavby:

Výstavba komunikácií, dažďovej kanalizácie a chodníkov v obci Torysa.