Regenerácia centra obce Torysa

19. 07. 2024

Termín realizácie: 6/2015-8/2015

Popis stavby:

SO 01 Rekonštrukcia chodníkov pre peších Rómska osada Lančov, SO 02 Rekonštrukcia chodníkov pre peších ul. Školská a ku kostolu, SO 03 Rekonštrukcia chodníkov pre peších Vyšný koniec, SO 04 Rekonštrukcia MK Školská, SO 05 Rekonštrukcia MK Vyšný koniec, SO 06 Výstavba lávky pre peších - Rómska osada Lančov, SO 07 Rekonštrukcia zastávok, SO 08 Úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene, SO 09 Výstavba verejného osvetlenia