Regenerácia centra obec Plavnica

19. 07. 2024

Termín realizácie: 4/2015-6/2015

Popis stavby:

SO 01 Rekonštrukcia miestnych komunikácií (vetva A-D, asfalt: 3208 m2, dlažba: 326,23 m2, obrubníky: 688 ks), SO 02 Výstavba a rekonštrukcia chodníkov (chodníky 1-4, spevnená plocha 1: asfalt: 301 m2, dlažba: 1097,87 m2, pre nevidiacich: 19,19 m2, obrubníky: 1210 ks), SO 03 Sadové úpravy a drobná architektúra, SO 04 Verejné osvetlenie, SO 05 Lávky pre peších