Regenerácia centra mesta Podolínec

03. 10. 2023

Termín realizácie: 3/2015-6/2015

Popis stavby:

výstavba a rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch, rekonštrukcia miestnych komunikácií, dlažba 767,09 m2, obrubníky 247 ks, úprava výtlkov, sadové úpravy, detské ihrisko, lavičky, odpadkové koše, verejné osvetlenie