Sabinov - Rekonštrukcia MŠ 9. mája

19. 07. 2024

Termín realizácie: 8/2019-11/2019

Popis stavby:

Realizácia prác na stavbe: Zateplenie fasády, Výmena okien a dverí, Zateplenie strechy, Vzduchotechnika, Vykurovanie kotolňa, Vyregulovanie systému, Elektroinštalácia svietidlá, Elektroinštalácie pre napojenie VZT zariadení, MaR