Pozemné stavby

Rekonštrukcia a dostavba materskej škôlky v obci Slavošovce

Termín realizácie: 1/2019-12/2019

ZATEPLENIE A MODERNIZÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY ĎAČOV

Termín realizácie: 9/2018-2/2019

SVIDNÍK - Zateplenie MŠ, ul. Gen. Svobodu

Termín realizácie: 6/2018-10/2018

Komunitné centrum v obci Ražňany

Termín realizácie: 6/2018-2/2019

Nadstavba, rekonštrukcia a rozšírenie kapacity materskej školy Kráľovský Chlmec

Termín realizácie: 4/2018-6/2018

Zhotovenie stavby "Novostavba materskej školy v obci Svinia"

Termín realizácie: 1/2018-9/2018

Prístavba, rekonštrukcia a rozšírenie kapacity materskej školy Seňa

Termín realizácie: 9/2017-2/2018

Výstavba materskej školy v Pečovskej Novej Vsi na parcele KN-C č. 1471/22

Termín realizácie: 9/2017-2/2018