Krásna Lúka - Nájomné byty v bytovom dome v počte 8 bytov

19. 07. 2024

Termín realizácie: 9/2022-12/2023

Popis stavby:

Výstavba byotvého domu s nájomnými bytmi, vrátane technickej infraštruktúry.