Dôležitý oznam pre obce a obyvateľov - stavebný odpad

19. 07. 2024

Pre obce, mestá aj obyvateľov okresu Sabinov prinášame dôležitú informáciu o možnosti odvážať stavebný odpad na prevádzku zariadenia na zhodnocovanie odpadov firmy CBR s.r.o. v Rožkovanoch.

Spoločnosť má povolenie na skladovanie nižšie menovaného stavebného odpadu pred jeho ďalším zhodnocovaním:

17 01 01 - betón17 01 02 - tehly17 01 07 - zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky

17 03 02 - bitúmenové zmesi

17 05 04 - zemina a kamenivo

17 05 08 - štrk zo železničného zvršku

 Kontakt:

CBR s.r.o.

Ing. Peter Bujňák

0907 955 033

cbr.sabinov@gmail.com