Aglomerácia Nitrianske Pravno - kanalizácia a ČOV

19. 07. 2024

Termín realizácie: 7/2018-10/2020

Popis stavby:

práce na objektoch: Kanalizácia - Stoková sieť: PVC SN 12 DN 300 - 9243 m, PVC SN8 DN 300 - 1810 m, sklolaminát DN 400 - 379 m, výtlak HDPE - 476 m, pretláčanie - 248 m, Čerpacie stanice - stavebná časť, Čerpacie stanice - NN prípojka, ČOV Nitrianske Pravno, Úprava komunikácií dočasná / trvalá (dočasná 21.559,09 m2, trvalá 63813,61 m2)