AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY EMAS

28. 09. 2023

  Sprístupňujeme verejnosti aktualizované dokumenty v rámci schémy EMAS:

 

 

1. Aktualizované Environmentálne vyhlásenie

 

2. Prílohu VI - Informačné požiadavky na registráciu