ČASOPIS 12/2014

24. 07. 2024

Rekapitulujeme posledný mesiac roku 2014 aj celý uplynulý rok.

 

 

Zabíjačka, slávnostný záver roka, ocenení zamestnanci. Hodnotenia a priania našich kolegýň a kolegov v príhovoroch a tradičnej koncoročnej ankete.

 

Časopisom č. 12/2014 uzatvárame starý rok.

 

Šťastný a veselý nový rok 2015!

 

PDF časopis