ČASOPIS 8_2023

28. 09. 2023

Prečítajte si, aký bol prvý ročník turistického Memoriálu Antona Bujňáka.

Kto každý prišiel, kto kam vyšiel, ako celý deň hodnotia naši veľkí aj malí turisti.

PDF časopis