Humenné - ul. Mierová, Gaštanová - rekonštrukcia kanalizácie

29. 09. 2023

Termín realizácie: 6/2018-4/2019

Popis stavby:

realizácia stavby: I. etapa (stoka AA DN 800 SN 10) - 348 m, II. etepa (stoka AA D 820 SN 64) - 82,00 m, III. etapa (stoka AA DN 800 SN 10) - 455,0 m - materiál sklolaminát