I/68 Prešov odb. Škultétyho - ZVL, II. fáza

19. 07. 2024

Termín realizácie: 6/2016-6/2017

Popis stavby:

práce na objektoch: SO 501-01 Cestná kanalizácia na ceste I/68 (kanalizácia 2229 m, vodovod 109,5 m), SO 501-11 Čerpacia stanica na trase A v km 2,040, SO 502-00 Odvodnenie miestnych komunikácií (kanalizácia 271,8 m, SO 513-00 Preložka vodovodu DN 100 - ul. Wilec Hôrka (vodovod 192 m), SO 101-00 Preložka cesty I/68 - trasa A, trasa C a križovatka ZVL - kanalizácie (kanalizačné vpusty 53 ks), SO 103-00 Rekonštrukcia a úprava MK - kanalizácie (kanalizačné vpusty 24 ks), SO 104-00 Rekonštrukcia cesty III/06810 - kanalizácie (kanalizačné vpusty 26 ks)