Komunitné centrum v obci Ražňany

20. 06. 2024

Termín realizácie: 6/2018-2/2019

Popis stavby:

Práce na objektoch: SO 01a Architektonické riešenie časť A, SO 02a Bleskozvod, SO 01b Architektonické stavebné riešenie časť B, SO 02b Zdravotechnika, SO 03b Ústredné vykurovanie, SO 04b Plynoinštalácia, SO 05b Elektroinštalácia