Prístavba, rekonštrukcia a rozšírenie kapacity materskej školy Seňa

19. 05. 2024

Termín realizácie: 9/2017-2/2018

Popis stavby:

rekonštrukcia a prístavba materskej školy, práce na objektoch: ASR - Stavebné riešenie, Elektroinštalácia, Vykurovanie, Interiérové a exteriérové vybavenie, Zdravotechnika, Technológia výdajne stravy