PROJEKT: Zvyšovanie zručností zamestnancov spoločnosti EKO SVIP, s.r.o.

25. 05. 2023

Vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje sa u nás realizuje projekt "Zvyšovanie zručností zamestnancov spoločnosti EKO SVIP, s.r.o."