Radové domy Studenec

29. 09. 2023

Termín realizácie: 3/2022-5/2023

Popis stavby:

Výstavba 6 radových rodinných domov v obci Studenec