Rekonštrukcia a dostavba materskej škôlky v obci Slavošovce

28. 09. 2023

Termín realizácie: 1/2019-12/2019

Popis stavby:

Realizácia prác na stavbe: SO 01 Rekonštrukcia materskej škôlky (búracie práce, strecha, fasáda, ostatné, ELI, ZTI), SO 02 Dostavba materskej škôlky (ASR, ZTI, ELI, UVK), kanalizačná prípojka a areálová kanalizácia, vodovodná prípojka a areálový vodovod