Valaliky, Geča – skupinový vodovod a kanalizácia

24. 07. 2024

Termín realizácie: 7/2014-11/2015

Popis stavby:

Výstavba kanalizácie v obci Valaliky PVC DN 300, dl. 15236,69 m, prípojky 922 ks, dl. 4325,05m, výtlačné potrubie HDPE 90,160,225 dl. 4586,32 m, 10 ks ČS,  Výstavba kanalizácie v obci Geča PVC DN 300 dl. 2305,8m, prípojky 149 ks dl. 848,98m, 1 ČS, Výstavba vodovodu v obci Valaliky HDPE DN 80,100 dl. 4574,31 m, prípojky 217 ks, dl. 1141,71m, Výstavba vodovodu v obci Geča HDPE DN 100, 200 – dl. 4126,27m, prípojky 256 ks dl. 1381,97m.