STAVEBNÉ PRÁCE - PROJEKTY: ŠKOLY

24. 07. 2024

Spoločnosť EKO SVIP, s.r.o. úspešne, v zmysle zmluvných podmienok a v zmluvnom termíne ukončila projekty rekonštrukcie a výstavby škôl:

Rekonštrukcia Základnej školy, sídlisko Juh, Vranov nad Topľou
Kompl
exná rekonštrukcia objektov ZŠ a MŠ Šarišské Dravce
Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ v obci Banské
Obnova základnej školy s materskou školou Krivany

Rekonštrukcia Základnej školy Slovenská Kajňa - Pavilón "A"
Spoločnosť EKO SVIP, s.r.o. úspešne, v zmysle zmluvných podmienok a v zmluvnom termíne začala výstavbu:

Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba objektov na ZŠ a MŠ Svinia
Terňa, rekonštrukcia základnej školy a materskej školy
Obnova pamiatkovej budovy Pedagogickej a sociálnej akadémie Prešov