PROJEKTY REALIZOVANÉ S PODPOROU EURÓPSKEJ ÚNIE - Ukončené projekty

19. 07. 2024

                   

                                                          www.sia.gov.sk                                www.esf.gov.sk

 

 

EKO SVIP, s.r.o., v období od júla 2010 do mája 2011 realizovala projekt pod názvom „Rámcové vzdelávanie spoločnosti EKO SVIP“ v rámci operačného programu „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“. Projektu sa zúčastnili zamestnanci prijímateľa. Celý projekt bol spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu, pričom výška nenávratného príspevku bola 193.074,28 €.
Hlavným cieľom projektu bolo prostredníctvom zvýšenia adaptability zamestnancov cez zvýšenie ich odbornej úrovne zvýšiť aj konkurencieschopnosť spoločnosti EKO SVIP. Špecifickým cieľom bolo vzdelávanie zamestnancov s nedostatočnou úrovňou manažérskych a odborných zručností, zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti a daného regiónu prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov, zvyšovanie produktivity všetkých zamestnancov, ktorí potrebujú pri svojej práci počítač a zvyšovanie úrovne znalostí o informačných technológiách a úroveň zručností pri používaní počítačov PC a bežných počítačových aplikácií.
Vzdelávanie prebiehalo dodávateľským spôsobom.
Celkovo bolo vyškolených 70 frekventantov v týchto jednotlivých vzdelávacích aktivitách :

 

MANAŽÉRSKE VZDELÁVANIE

 

Manažérske vzdelávanie zahŕňalo tieto podaktivity:

Názov školenia

Počet účastníkov

Počet hodín školenia

Komunikácia

20

16

Time manažment

20

16

Vedenie ľudí

10

18

Manažérske zručnosti pre stredný manažment

15

18

Zvládanie stresu a konfliktov

15

18

Manažérske zručnosti pre vrcholový manažment

4

18

Teambuilding

4

18

 

Vzdelávanie prebehlo skupinovou formou. Cieľom školení bolo získať požadované znalosti v oblasti manažérskych a riadiacich zručností z dôvodu potrieb na zvyšovanie kvalifikácie riadiacich pracovníkov a efektivizáciu pracovných procesov. Učebné materiály, písacie pomôcky a prezentačnú techniku zabezpečil poskytovateľ vzdelávacej aktivity.

 

IT ŠKOLENIA

 

IT školenia zahŕňali tieto podaktivity:

Názov školenia

Počet účastníkov

Počet hodín školenia

Základy práce s MS Word, Excel, Access, Outlook

20

84

MS Word, Excel - ďalšie funkcie

20

84

MS Dynamics NAV

30

90

 

Vzdelávanie prebehlo skupinovou formou. Cieľom školení bolo získať dostatočnú vedomostnú a znalostnú základňu zamestnancov na zvládnutie jednoduchých aj zložitejších úkonov pri práci s PC a zvládnutie nárokov vyplývajúcich z novej IKT infraštruktúry. Učebné materiály, písacie pomôcky a prezentačnú techniku zabezpečil poskytovateľ vzdelávacej aktivity, hardvérové a softvérové vybavenie zabezpečil prijímateľ.

 

ŠKOLENIA PRE ROBOTNÍKOV

 

Školenia pre robnotníkov zahŕňali tieto podaktivity:

Názov školenia

Počet účastníkov

Počet hodín školenia

Rýpadlá, nakladače, ťahače

10

80

Cestné valce, finišery

5

80

Kompresory, elektrocentrály

5

32

Vysokozdvíhacie motorové vozíky

3

32

Autožeriavy

1

32

Elektrikári

1

32

 

Vzdelávanie prebehlo skupinovou formou, s výnimkou školení Autožeriavy a Elektrikári, ktoré prebehli ako individuálne školenia. Cieľom školení bolo udržanie a zvýšenie kvalifikácie zamestnancov na výkon daných úkonov. Učebné materiály, písacie pomôcky a prezentačnú techniku zabezpečil poskytovateľ vzdelávacej aktivity.

 

 

"Priestor pre vašu príležitosť."

"Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia"

www.esf.gov.sk, www.sia.gov.sk

 

Info o projekte - Rámcové vzdelávanie spoločnosti EKO SVIP

 

Pre viac informácií nás kontaktujte.

Kontakt TU