AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY EMAS

20. 06. 2024

  Sprístupňujeme verejnosti aktualizované dokumenty v rámci schémy EMAS:

 

 

1. Aktualizované Environmentálne vyhlásenie

 

2. Prílohu VI - Informačné požiadavky na registráciu